8 dấu hiệu của người thành thật và giả tạo

  Người Thành Thật Người Giả Tạo
1 Họ tôn trọng mọi người Họ chỉ tôn trọng người có quyền thế, địa vị.
2 Không cố gắng để làm người khác thích mình. Cố gắng dùng mọi thủ đoạn đề làm người khác thích mình.
3 Không phải là người tím kiếm sự chú ý. Luôn tìm kiếm sự chú ý từ người khác.
4 Họ không khoe khoang. Luôn khoe khoang, giống kiểu thùng rỗng kêu to.
5 Họ thể hiện quan điểm một cách cởi mở. Là người ngồi lê đôi mách, tám chuyện thị nhiều.
6 Luôn cố gắng giữ lời hứa với những gì họ nói. Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều.
7 Ngưỡng mộ và thường tán dương người khác. Hay chỉ trích người khác để làm cho mình tốt hơn.
8 Tử tế và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chỉ tử tế khi có lợi ích.

Dịch từ LifeHack

Ho Nguyen

Do what I like and be excited about what I do!

admin has 378 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of