Cách xóa dòng không có dữ liệu trong Excel

Như hình bên dưới mình sẽ xóa những dòng không có dữ liệu.

Bước 1: F5

Bước 2: Chọn “Special”

Bước 3: Chọn “Blank”

Bước 4: Chọn “OK”

Bước 5: Nhấp phải vào các dòng được chọn rồi xóa.

 

 

Ho Nguyen

Do what I like and be excited about what I do!

admin has 378 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of