Author: Ho Nguyen - THICHBLOG.NET

SỐNG KHÔNG MẠNH MẼ, THÌ YẾU ĐUỔI CHO AI XEM

Có rất nhiều con đường mà bạn phải bước đi một mình không ai cổ vũ, cũng không ai bên cạnh. Thành công thì tốt, thất bại cũng không sao. Quan trọng, bạn trở nên mạnh mẽ sau những lần bước đi. Mạnh mẽ mà sống, đời ai cũng chỉ có 1 lần thôi!

XEM THÊM