CÔNG CỤ HỮU ÍCH – THICHBLOG.NET

CÔNG CỤ HỮU ÍCH

Công việc của chúng ta sẽ dễ dàng và nhanh chóng nếu chúng ta biết tận dụng các công cụ hỗ trợ. Sau đây là tổng hợp danh sách các công cụ online miễn phí giúp cho công việc của chúng ta:

1. https://heictojpg.com/
Công cụ chuyển đổi đuôi tập tin hình ảnh từ HEIC sang JPG

2. https://www.newocr.com/
Chuyển đổi chữ trong hình ảnh sang chữ thuần tuý

3. https://yopmail.com
Hòm thư miễn phí và nhanh chóng, đặc biệt hữu ích trong kiểm thử phần mềm. Tạo email dễ dàng và nhanh chóng.

4. Kiểm tra tuổi của domain:

https://www.iplocation.net/domain-age

https://smallseotools.com/domain-age-checker

5. Các công cụ chuyển đổi hình ảnh, hình ảnh sang video, video sang hình ảnh, xuất website ra pdf, chuyển hình ảnh sang text.

https://www.online-convert.com

6. Storyboard

URL: https://www.storyboardthat.com/

7. Kiểm tra chứng chỉ ISTQB có hợp lệ hay không:

https://eprofessional.bcs.org/Portal/eCertCheck

8. AutoHotkey