CÔNG CỤ HỮU ÍCH – THICHBLOG

CÔNG CỤ HỮU ÍCH

https://heictojpg.com/: Công cụ chuyển đổi đuôi tập tin hình ảnh từ HEIC sang jpg

https://www.newocr.com/: chuyển đổi chữ trong hình ảnh sang chữ thuần tuý