Đòn bẩy tài chính là gì? – THICHBLOG.NET

Đòn bẩy tài chính là gì?

Đòn bẩy tài chính liên quan đến việc sử dụng nợ để thu lợi nhuận trên tài sản. Dưới đây là hai ví dụ cơ bản về việc sử dụng đòn bẩy tài chính, hay còn gọi là đòn bẩy đơn giản.

Mary sử dụng 400,000USD của mình để mua 40 mẫu đất với giá là 400,000USD. Mary không sử dụng đòn bẩy tài chính.

Sue sử dụng 400,000USD của mình và mượn thêm 800,000USD để mua 120 mẫu đất với giá là 1,200,000USD. Sue sử dụng đòn bẩy tài chính. Sue đang kiểm soát khu đất trị giá 1,200,000USD chỉ với 400,000USD từ chính tiền của mình.

Nếu giá trị bất động sản của Sue và Mary tăng lên 25% và họ bán đi. Mary lời 100,000USD (400,000$x0,25=100,000$),từ vốn 400,000USD của mình (tương đương mức lợi nhuận 25%). Sue lời 300,000USD (1,200,000×0,25=300,000$), từ vốn 400,000USD của mình (tương đương mức lợi nhuận 75%). Đó là khi Sue sử dụng đòn bẩy hiệu quả.

Trong trường hợp, bất động sản của Sue và Mary giảm 10% và họ bán đi. Thì Mary chỉ mất 40,000USD, nhưng Sue sẽ thiệt hại đến 120,000USD (tức 30% vốn đầu tư của mình).

Theo Wikipedia

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.