Đường SMA là gì? – THICHBLOG

Đường SMA là gì?

SMA là viết tắt của: Simple Moving Average

Đường SMA là đường trung bình động đơn giản, được hiểu là trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Bản chất của đường SMA là số trung bình cộng của giá đóng cửa thị trường trong khoảng thời gian nhất định sau khi đã loại bỏ các yếu tố bất thường. Do đó, đường SMA được đánh giá mang lại hiệu quả cao cho các nhà đầu tư khi có nhu cầu xác định sự biến đổi về giá.

Chỉ số đứng đầu SMA là chu kỳ giá đóng cửa mà đường trung bình động biểu thị. Cụ thể SMA 10 chính là đường trung bình động tính theo giá đóng cửa của 10 ngày trước đó, Và các đường trung bình động khác cũng có ý nghĩa tương tự.

Các đường MA phổ biến theo thời gian:

 • Các đường trung bình động phù hợp các nhà đầu tư yêu thích phân tích biến động ngắn hạn: SMA 10, SMA 14, SMA20.
 • Các đường trung bình động phù hợp các nhà đầu tư yêu thích phân tích biến động trung hạn là SMA 50.
 • Các đường trung bình động phù hợp các nhà đầu tư yêu thích phân tích biến động dài hạn là SMA 100, SMA 200

Cách tính đường SMA:

SMA = (G1 + G2+…+Gn)/n

Trong đó: 

 • G1-Gn: là mức giá đóng cửa trong 1 chu kỳ cần xác định biến động
 • n: số ngày theo chu kỳ biến động

Ý nghĩa của đường SMA:

 • Xác định xu hướng thị trường
 • Xác định hỗ trợ kháng cự
 • Tìm điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ
Moving Averages: everything you need to know
(ảnh internet)

Xác định xu hướng thị trường

Đường SMA phản ánh xu hướng biến động giá của cặp tiền tệ trong tương lai do đó các nhà đầu tư có thể dựa vào để phân tích và đánh giá thị trường. Từ đó, biết được khi nào nên vào lệnh để kiếm lời.

Người ta chia xu hướng thị trường theo thời gian là dài hạn, trung hạn, ngắn hạn. Cụ thể khi dựa vào SMA ta sẽ xác định được xu hướng như sau:

 • Đối với xu hướng ngắn hạn ta sẽ dùng SMA20. Theo đó, nếu thấy giá cắt lên đường SMA 20 thì khi này giá đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, ngược lại nếu thấy giá cắt xuống SMA20 giá sẽ theo xu hướng giảm ngắn hạn.
 • Tương tự đối với thời gian dài hạn, trung hạn các bạn cũng dựa vào SMA để xác định xu hướng như trên.
 • Đường SMA đưa ra kết quả biến động giá khá chậm, tuy nhiên chậm mà chắc, chỉ báo này có khả năng loại trừ được các tín hiệu nhiễu giá hoặc các bẫy khi thay đổi giá đột ngột. 

Xác định hỗ trợ kháng cự

Đường SMA đóng vai trò là đường hỗ trợ và kháng cự, do đó tại các điểm tiếp xúc các nhà đầu tư có thể ra quyết định để vào lệnh.

 • Nếu thấy giá đang nằm trên đường SMA sau đó giảm xuống chạm vào đường này và bật lên thì đây chính là điểm hỗ trợ. 
 • Ngược lại nếu thấy giá nằm dưới SMA và hồi lên chạm vào đường này bật xuống đây chính là điểm kháng cự.

Cách xác định này bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho xu hướng dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.

Tìm điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ

 • Khi đường SMA dốc xuống và giá nằm dưới SMA. Khi này bạn có thể theo dõi nếu thấy giá chạm vào SMA hãy vào lệnh bán ngay.
 • Tương tự nếu thấy SMA đang trong xu hướng tăng và giá nằm trên SMA thì bạn hãy đợi cho giá chạm SMA thì vào lệnh mua.

Tín hiệu mua thể hiện qua đường SMA

Theo nhận định của các chuyên gia hàng đầu thì tín hiệu mua sẽ xảy ra khi đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cụ thể bạn nên vào lệnh mua trong các trường hợp như sau:

 • Đường giá vượt lên một trong các đường SMA20/SMA50/SMA100.
 • Nếu thấy đường SMA20 vượt SMA50, đây chính là tín hiệu báo xu hướng tăng dài hạn.
 • Nếu thấy đường giá vượt lên SMA20, đồng thời SMA20 vượt SMA50. Ngoài ra, đường giá, đường SMA20, SMA50 chạm nhau và hướng lên thì đây chính là xu hướng tăng.

Tín hiệu bán thể hiện qua đường SMA

Để nhận biết tín hiệu bán nhà đầu tư cũng có thể dựa vào tín hiệu đường ngắn hạn xuống dưới đường dài hạn. Cách xác định cụ thể như sau:

 • Đường giá vượt xuống một trong các đường SMA20/SMA50/SMA100.
 • Nếu đường SMA20 vượt xuống SMA50 thì đây là tín hiệu giá giảm dài hạn.
 • Nếu thấy đường giá vượt xuống SMA20 và SMA20 vượt xuống SMA50. Đồng thời đường giá, đường SMA20, SMA50 chạm nhau và hướng xuống thì đây chính là xu hướng giảm.

Tham khảo traderviet

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.