Dốt như bò!

Dốt như bò!

Một anh học trò ngồi học ra rả suốt đêm. Con bò nằm nghe than thở với con gà:

– Anh ta bắt đầu đi thi thì mày chết, anh ta thi đỗ thì tao chết. (Ý nói: Ði thi thì làm gà cúng tổ tiên, thi đỗ thì làm bò ăn khao.)

Con gà nói:

– Không việc gì đâu! Tôi biết: nó học như anh, nó viết như tôi, nhất định nó không dám vác lều chõng vào trường thi đâu!

0Shares

THICHBLOG.NET

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 657 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of