Fiction book – Sách Viễn Tưởng – THICHBLOG.NET

Fiction book – Sách Viễn Tưởng

A man walked into the book shop and asked the book seller:
“ I want to buy a book named Man is the ruler of woman.”
“Fiction book are sold in the next room.”

Một ông khách hàng đi vào hiệu sách và hỏi cô bán sách:
“Cho tôi mua cuốn Đàn ông là chúa tể của phụ nữ”
“Sách viễn tưởng bán ở gian bên cạnh nhé!”

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.