HOW TO LIVE? – Làm sao để sống? – THICHBLOG

HOW TO LIVE? – Làm sao để sống?

“Darling,” said the young man to his new bride.
“Now that we are married, do you think you will be
able to live on my modest income?”

“Of course, dearest, no trouble,” she answered. “But
what will you live on?”

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f2f4f7″ icon=”eye” expand_text=”Xem Tiếng Việt” collapse_text=”Ẩn Tiềng Việt” ]

“Em yêu,” một người đàn ông nói với cô vợ mới cưới. “Vì rằng chúng ta cưới nhau, em có nghĩ em sẽ sống được với mức thu nhập khiêm tốn của anh không?”

Cô ta trả lời:
“Dĩ nhiên, không sao cả anh yêu.”

“Nhưng anh sẽ sống bằng gì?”

[/bg_collapse]

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 911 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.