Học Tiếng Trung Với Phần Mềm Chinese Master

Học Tiếng Trung Với Phần Mềm Chinese Master

Đây là phần mềm để học tiếng Trung ở mức độ cơ bản.

Chương trình có những chức năng sau:

  1. Bảng chữ cái Pinyin và cách phát âm
  2. Cách phát âm của 3500 từ thông dụng
  3. Cách viết 305 từ thông dụng
  4. 34 bài học với 1000 mẫu câu giao tiếp
  5. Kèm tử điển Trung-Anh
  6. Chuyển ký tự tiếng Hoa sang phát âm Pinyin
  7. Kèm nhiều bài học đọc hiểu

Giao diện Chinese MasterTải phần mềm tại đây.

THICHBLOG.NET

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 781 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.