Những Cách Nói Xin Lỗi Trong Tiếng Anh

Những Cách Nói Xin Lỗi Trong Tiếng Anh

Cách nói xin lỗi thông dụng nhất là “sorry/ I am sorry!”, ngoài ra khi nói nên thay đổi để tránh nhàm chán và sau đây là một vài cách chúng ta để áp dụng để nâng cao kỹ năng nói:

Sorry about that. – Xin lỗi về điều đó.

Oh, my bad. – oh, lỗi của tôi.

I’m extremely sorry – Tôi vô cùng xin lỗi.

Oh, I’m awfully sorry – Oh, tôi hết sức xin lỗi

I’m very sorry. I didn’t realize… – Tôi rất xin lỗi. Tôi đã không nhận ra…

I just don’t know what to say. – Tôi không biết phải nói gì nữa.

I sincerely apologize for any problem I have may caused. – Tôi thành thật xin lỗi cho những chuyện tôi đã gây ra.

I take full responsibility for my actions. – Tôi nhận tất cả trách nhiệm cho những hành động của mình.

I’m not exactly sure how to put this, but….. – Tôi thật không biết nói chuyện này như thế nào, nhưng…

I owe you an apology. – Tôi nợ bạn một lời xin lỗi.

I’ve got to apologize for… – Tôi phải xin lỗi…..

This isn’t easy to explain, but… – điều này thật không dễ dàng để giải thích, nhưng…

I can’t tell you how sorry I am! – Tôi không biết phải xin lỗi bạn như thế nào.

THICHBLOG.NET

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 781 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.