10 cách nói “Tôi không thích” trong tiếng Anh – THICHBLOG

10 cách nói “Tôi không thích” trong tiếng Anh

 1. I dislike it
  Nghĩa của câu nói này sát với câu “I don’t like it” nhất, là cách nói khá trực tiếp.
 • I dislike eating candy.
 • Tôi không thích ăn kẹo.
 1. I’m not into it
  “To be into st” nghĩa là yêu thích, say mê điều gì, khi cho thêm “not” vào sẽ tạo thành nghĩa phủ định là không thích, không hứng thú.
 • I’m not into swimming in the winter.
 • Tôi không thích đi bơi vào mùa đông.
 1. I’m not fond of it
  “To be fond of” nghĩa là yêu thích một điều gì, cái gì hay một ai đó. Khi thêm “not” phía sau “to be”, cụm từ này sẽ biến thành phủ định là “không thích”. Đây được coi là cách nói khá thân mật.
 • He’s not very fond of doing the gardening.
 • Anh ấy không yêu thích việc làm vườn lắm.
 1. I’m not crazy about it
  Nghĩa của câu nói này giống với “I’m not fond of something”.
  I’m not crazy about music.
  Tôi không thích âm nhạc.
 2. I’m not a great fan of
  “To be a fan of something” là cách nhấn mạnh được nhiều người sử dụng và hầu hết mọi người đều hiểu. Nhưng cách nói “I’m not a big fan” lại không phổ biến. Nghĩa của nó chỉ đơn giản là rất không thích một thứ hay một điều gì đó.
 • She’s not a great fan of football.
 • Cô ấy không phải là fan cuồng của bóng đá.
 1. I don’t appreciate that
  Đây là cách nói rất trang trọng, lịch sự.
 • I don’t appreciate being shouted at in public.
 • Tôi không thích bị quát tháo nơi công cộng.
 1. … drive(s) me crazy
  Cấu trúc này có nghĩa là điều gì đó khiến mình rất bực tức, nó mang sắc thái khá mạnh.
 • Honestly, I just can’t stand playing tennis with him. His arrogance drives me crazy.
 • Thật sự thì tôi không thể chịu đựng được khi chơi tennis với cậu ta. Sự ngạo mạn của cậu ta khiến tôi tức điên lên.
 1. … is not my thing
  Câu này để chỉ điều gì đó mình không thích.
 • Horse-riding isn’t really his thing.
 • Cưỡi ngựa không phải là điều anh ấy thích lắm.
 1. I’m disgusted with …
  Câu này mang sắc thái mạnh, muốn diễn tả rất ghét điều gì đó.
 • If you want to ask me whether I am a fan of sunbathing or not, then I would say No, actually I am disgusted with it.
 • Nếu cậu hỏi tớ có thích tắm nắng không thì tớ sẽ trả lời là không, tớ rất ghét nó.
 1. That’s not for me
  Câu này có nghĩa là: Điều đó không dành cho tôi, tức là tôi không thích điều đó.
 • All of my friends are crazy about love stories but that’s not for me.
 • Tất cả bạn bè của tôi đều phát cuồng với những câu chuyện tình yêu, nhưng đó không phải là gu của tôi.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 911 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.