10 câu nói tiếng Anh dí dỏm về cuộc sống – THICHBLOG

10 câu nói tiếng Anh dí dỏm về cuộc sống

1. A successful man is one who makes more money than his wife can spend. A successful woman is one who can find such a man.
Người đàn ông thành công là người có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với số tiền vợ anh ta tiêu. Người phụ nữ thành công là người tìm được người đàn ông như vậy.

2. A jealous woman does better research than the FBI.
Một người phụ nữ ghen tuông điều tra còn giỏi hơn FBI

3. Children: You spend the first 2 years of their life teaching them to walk and talk. Then you spend the next 16 telling them to sit down and shut-up.
Với lũ trẻ, bạn dạy chúng học đi và nói trong 2 năm đầu đời và mất 16 năm tiếp đó để bắt chúng ngồi xuống và ngừng nói.

4. If the world were ruled by women, then there would be no war… Just couple of nations not talking with each other.
Nếu thế giới này nằm trong tay phụ nữ, chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra… Mà đó sẽ là những cặp quốc gia không thèm nói chuyện với nhau.

5. Women drivers are like stars in the sky. You can see them, but they can’t see you.
Phụ nữ lái xe như những vì sao trên bầu trời. Bạn thấy họ, nhưng họ không thể nhìn thấy bạn.

6. All my life I thought air was free, until I bought a bag of chips.
Cả đời tôi luôn nghĩ không khí là miễn phí cho đến khi tôi mua gói bim bim.

7. The best way to lie is to tell the truth … carefully edited truth.
Cách nói dối tốt nhất là nói thật, với sự biên tập cẩn trọng.

8. Don’t know where your kids are in the house? Turn off the internet and they’ll show up quickly.
Nếu bạn muốn biết con bạn đang trốn chỗ nào, quá đơn giản, bạn chỉ cần tắt Internet là chúng tự mò ra.

9. First the doctor told me the good news: I was going to have a disease named after me.
Lần đầu tiên có một bác sĩ thông báo cho tôi tin tốt: Có một căn bệnh sắp được đặt theo tên tôi.

10. I changed my password everywhere to “incorrect.” That way when I forget it, it always reminds me, “Your password is incorrect.”
Tôi đổi mọi mật khẩu của tôi thành “sai”. Vậy nên khi tôi quên mật khẩu của mình, nó luôn nhắc tôi một câu là “mật khẩu của bạn là sai”.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.