12 câu trả lời giúp bạn chữa cháy khi bị hỏi bất ngờ – THICHBLOG

12 câu trả lời giúp bạn chữa cháy khi bị hỏi bất ngờ

1. Let me see.

Để mình xem.
2. Just a moment.
Chờ mình chút xíu.
3. Hang on a moment.
Ngừng lại chút xíu đã.
4. What’s the word for it?
Biết nói thế nào nhỉ?
5. That’s an interesting question.
Đó là một câu hỏi thú vị đấy.
6. Let me think.
Để mình suy nghĩ xem.

7. Let me get it right.
Để mình sắp xếp lại ý một chút.
8. It’s on the tip of my tongue.
Tự nhiên sao mình quên mất rồi.
9. Well, to see.
Ờ bạn thấy đấy.
10. You know.
Bạn biết đấy.
11. Just a second.
Chờ mình chút.
12. How could I say that?
Tôi phải nói như thế nào nhỉ?

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.