18 mẫu câu giao tiếp thông dụng chữa bệnh ngập ngừng trong tiếng Anh – THICHBLOG

18 mẫu câu giao tiếp thông dụng chữa bệnh ngập ngừng trong tiếng Anh

1. Long time no see
Đã lâu không gặp.
2. Help yourself!
Cứ tự nhiên nhé!
3. Take your time!
Tận hưởng đi.
4. Absolutely!
Chắc chắn rồi!
5. Enjoy your meal!
Chúc ăn ngon miệng.
6. What have you been doing?
Dạo này bạn đang làm gì vậy?
7. Awesome!
Tuyệt vời!
8. Nothing much.
Không có gì mới cả.
9. What’s on your mind?
Bạn đang lo lắng (nghĩ) gì vậy?

10. I was just thinking. 
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi.
11. It’s none of your business.
Không phải là chuyện của bạn.
12. Of course!
Dĩ nhiên!
13. I guess so.
Tôi đoán vậy.
14. I got it.
Tôi hiểu rồi.
15. Right on! (Great!)
Quá đúng!
16. I did it! (I made it!)
Tôi thành công rồi!
17. Got a minute?
Có rảnh không?
18. You better believe it!
Chắc chắn mà.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.