2 cách nói “vân vân” trong tiếng Anh – THICHBLOG

2 cách nói “vân vân” trong tiếng Anh

1. Et cetera
– Et cetera viết tắt là “Etc.” và có phiên âm là /ɛt ˈsɛt(ə)rə/ theo từ điển Oxford.

“Etc.” được dùng khi những đối tượng được liệt kê trước đó cùng thuộc một loại hoặc có tiêu chí phân loại rõ ràng. Khi đó, những thứ nằm trong “etc.” được hiểu là sẽ nằm trong nhóm đó.

Ví dụ:
We have many subjects – English, History, Math, ect. (Đúng vì những đối tượng được liệt kê cùng là các môn học)
Chúng tôi có nhiều môn học: Tiếng Anh, Lịch sử, Toán học, vân vân.

We have many subjects – English, Games, etc. (Sai vì Games không thuộc nhóm “subject”)
Chúng tôi có nhiều môn học: Tiếng Anh, trò chơi, vân vân.

2. “So on” hoặc “So forth”
Khác với “etc.”, 2 từ này đi với “and” ở đằng trước. Chúng cũng dùng để liệt kê các thứ cùng thuộc một thể loại.

Ví dụ:
I like soccer, volleyball, baseball and so on/ forth.
Tôi thích bóng đá, bóng chuyền, bóng chày, vân vân.

_TOPICA Native_

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.