20 kiểu khóc trong tiếng Anh – THICHBLOG

20 kiểu khóc trong tiếng Anh

 1. Bawl: khóc om sòm
 2. Bleat: khóc rên rỉ, khóc nhè
 3. Blub: khóc sưng cả mắt.
 4. Blubber: khóc thổn thức
 5. Caterwaul: khóc than
 6. Groan: khóc rên rỉ
 7. Howl: khóc gào lên
 8. Keen: khóc tang
 9. Lament: khóc ai oán
 10. Mewl: khóc thút thít
 11. Moan: rền rĩ
 12. Pule: khóc nheo nhéo
 13. Snivel: khóc sụt sùi (vì tủi thân)
 14. Sob: khóc nức nở
 15. Squall: khóc ầm ĩ
 16. Wail: khóc gào lên
 17. Weep: khóc lóc
 18. Whimper: khóc thút thít
 19. Whine: khóc than, khóc nhè
 20. Yowl: khóc gào lên

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.