20 kiểu khóc trong tiếng Anh – THICHBLOG

20 kiểu khóc trong tiếng Anh

 1. Bawl: khóc om sòm
 2. Bleat: khóc rên rỉ, khóc nhè
 3. Blub: khóc sưng cả mắt.
 4. Blubber: khóc thổn thức
 5. Caterwaul: khóc than
 6. Groan: khóc rên rỉ
 7. Howl: khóc gào lên
 8. Keen: khóc tang
 9. Lament: khóc ai oán
 10. Mewl: khóc thút thít
 11. Moan: rền rĩ
 12. Pule: khóc nheo nhéo
 13. Snivel: khóc sụt sùi (vì tủi thân)
 14. Sob: khóc nức nở
 15. Squall: khóc ầm ĩ
 16. Wail: khóc gào lên
 17. Weep: khóc lóc
 18. Whimper: khóc thút thít
 19. Whine: khóc than, khóc nhè
 20. Yowl: khóc gào lên

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 832 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.