20 mẫu câu tiếng Anh đặt hàng online – THICHBLOG.NET

20 mẫu câu tiếng Anh đặt hàng online

Những mẫu câu dùng khi muốn đặt hàng

1. Do you accept order by phone?
Các anh có nhận đặt hàng qua điện thoại không?

2. Do you have the mobile phone in your TV advertisement?
Ông có cái điện thoại quảng cáo trên TV không?

3. What’s the code number of the product?
Mã số sản phẩm là bao nhiêu ạ?

4. I look forward to receiving your acknowledgement as early as possible.
Tôi mong nhận được giấy báo của ông sớm nhất có thể.

5. We’ll inform you by phone call in 2 weeks.
Hai tuần nữa tôi sẽ thông báo cho ông biết.

6. We’d live to place an order of following items.
Chúng tôi muốn mua các mặt hàng sau.

7. I’m interested in your cups, so I’d like to order of 500.
Tôi thích những cái tách của ông, tôi muốn đặt 500 cái.

8. I‘d like to place an order for the dress from page 9 on catalog.
Tôi muốn đặt mua váy áo ở danh mục số 9.

9. We order 500 sets now.
Bây giờ chúng tôi đặt 500 bộ.

10. We’d like to order 1000 boxes of toys.
Chúng tôi đặt 1000 thùng đồ chơi.

Những mẫu câu hỏi thêm thông tin và yêu cầu

11. Shall I fill an order list?
Tôi điền vào danh sách đơn đặt hàng nhé?

12. When will it be delivered?
Khi nào hàng hóa được giao?

13. Can’t you find some way to get round your manufacturers for an early delivery?
Ông không thể tìm cách nào đó để giao hàng sớm hơn à?

14. We’re your old customers, please give us some priority on supply.
Chúng tôi là khách hàng quen, ông hãy ưu tiên cung cấp hàng cho chúng tôi.

15. We’ll submit for the orders if this one is completed to our satisfaction.
Chúng tôi sẽ xem xét đơn đặt hàng nếu đáp ứng yêu cầu.

16. I hope you could give a special consideration for our request.
Chúng tôi hy vọng ông quan tâm đặc biệt đến lời đề nghị.

17. We would like to say that the 10% trade discount is quite safisfactoy.
Theo chúng tôi thì mức chiết khấu 10% là phù hợp.

18. It is essential that the goods are delivered before the beginning of February for the Lunar New Year.
Quan trọng là hàng phải được giao trước đầu tháng 02 cho kịp tết nguyên đán.

19. Please remember that only airfreight will ensure prompt delivery.
Lưu ý rằng vận chuyển bằng đường hàng không mới đảm bảo giao hàng kịp thời.

20. We will place further orders if this one is completed to our satisfaction.
Chúng tôi sẽ đặt hàng nhiều hơn nữa nếu đơn hàng này được hoàn thiện làm chúng tôi hài lòng.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.