25 Câu Hỏi Tiếng Anh Cơ Bản Cho Người Mới Học – THICHBLOG

25 Câu Hỏi Tiếng Anh Cơ Bản Cho Người Mới Học

1. What is your name? – Tên của bạn là gì?
2. Where are you from? – Bạn từ đâu đến?
3. Where do you live? – Bạn sống ở đâu?
4. What do you do? – Bạn làm nghề gì?
5. Do you speak English? – Bạn có nói tiếng Anh không?
6. How long have you been studying English? – Bạn học tiếng Anh được bao lâu rồi?
7. Where did you learn English? – Bạn học tiếng Anh ở đâu?
8. Can you play musical instruments? – Bạn có thể chơi nhạc cụ không?
9. Do you like American food? – Bạn có thích thức ăn Mỹ không?
10. How is the American food? – Thức ăn Mỹ thì như thế nào?
11. How old are you? – Bạn bao nhiêu tuổi?
12. When is your birthday? Khi nào là sinh nhật của bạn?
13. Do you have any brothers and sisters? Bạn có anh, chị không?
14. How tall are you? Bạn cao thế nào?
15. Do you have a cellphone? – Bạn có điện thoại không?
16. How are you? – Bạn khỏe không?
17. What time is it? – Mấy giờ rồi?
18. What are you doing? – Bạn đang làm gì vậy?
19. What’s wrong? – Có chuyện gì vậy?
20. What’s the weather like in New York City? – Thời tiết ở thành phố New York thì như thế nào?
21. Are you hungry? – Bạn đói không?
22. What is this? – Đây là gì vậy?
23. Whose is this? – Cái này là của ai vậy?
24. Have you been to Los Angeles? – Bạn đã đến Los Angeles chưa?
25. How much is this? – Cái này giá bao nhiêu?

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.