30 Câu Cảm Thán Tiếng Anh Thông Dụng – THICHBLOG

30 Câu Cảm Thán Tiếng Anh Thông Dụng

Say cheese! Cười lên nào ! (Khi chụp hình)

Be good ! Ngoan nhá! (Nói với trẻ con)

Bottom up! 100% nào!

Me? Not likely! Tao hả? Không đời nào!

Scratch my head!. Nghĩ muốn nát óc

Take it or leave it! Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!

Sorry for bothering! Xin lỗi vì đã làm phiền

Give me a certain time! Cho mình thêm thời gian

No means no!  Đã bảo không là không!

Absolutely! Chắc chắn rồi!

Definitely! Quá đúng!

Of course! Dĩ nhiên!

You better believe it!  Chắc chắn mà!

Hell with haggling! Thấy kệ nó!

Mark my words! Nhớ lời tao đó!

Bored to death! Chán chết!

What a relief! Đỡ quá!

Enjoy your meal ! Ăn ngon miệng nhá!

Go to hell ! Đi chết đi!

It serves you right! Đáng đời mày!

The more, the merrier! Càng đông càng vui

Beggars can’t be choosers! ăn mày còn đòi xôi gấc

Boys will be boys! Nó chỉ là trẻ con thôi mà!

Good job!=/ well done! Làm tốt lắm!

Just for fun! Cho vui thôi

Try your best! Cố gắng lên

Make some noise! Sôi nổi lên nào!

Congratulations! Chúc mừng !

Right on! (Great!) Quá đúng!

That’s a lie! Xạo quá!

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.