32 Câu Hỏi Tiếng Anh Thông Dụng Trong Phỏng Vấn Xin Việc – THICHBLOG

32 Câu Hỏi Tiếng Anh Thông Dụng Trong Phỏng Vấn Xin Việc

Biết được những câu phỏng vấn thông dụng sẽ giúp cho chúng ta có sự chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn như một bước khởi đầu cho công việc mơ ước. Tùy theo vị trí và chuyên ngành ứng tuyển mà sẽ có những câu hỏi đặc thù riêng cho từng ngành.

Về cơ bản, những câu hỏi sau đây sẽ thường hay gặp trong hầu hết các cuộc phỏng vấn.

 

1. Could you tell me something about yourself?

Bạn có thể nói cho tôi nghe đôi điều về ban?

2. How did you hear about the company?

Làm thế nào bạn biết về công ty?

3. Why are you leaving your current job?

Tại sao bạn nghỉ công việc hiện tại?

4. What do you know about the company?

Bạn biết gì về công ty?

5. Tell me about your current project. And what did you learn from it?

Kể cho tôi nghe về dự án hiện tại của bạn. Và bạn đã học được gì từ nó?

6. What is your greatest strength?

Điểm mạnh nhất của bạn là gì?

7. What about your weakness?

Điểm yếu nhất của bạn là gì?

8. Why do you want to work here?

Tại sao bạn muốn làm việc ở đây?

9. What is your career goal?

Mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì?

10. What motivates you at work?

Điều gì làm động lực thúc đẩy bạn trong công việc?

11. How do you see yourself in a team?

Bạn là người thế nào trong một nhóm?

12. What makes you a good team player?

Điều gì làm bạn trở thành một đồng đội tốt?

13. Tell me about a conflict you have faced at work and how did you deal with it?

Kể cho tôi nghe về những xung đột bạn đã gặp phải trong công việc và bạn đã xử lý như thế nào?

14. Tell me about a challenge you have face at work and how did you deal with it?

Kể cho tôi nghe về những thách thức bạn đã gặp trong công việc và bạn đã xử lý như thế nào?

15. Tell me about a difficult situation at work and how did you overcome it?

Kể cho tôi nghe một tình huống khó khăn trong công việc và bạn đã vượt qua như thế nào?

16. Tell me about your normal working day?

Kể cho tôi nghe một ngày làm việc bình thường của bạn?

17. How do you deal with work pressure?

Bạn xử lý như thế nào với áp lực trong công việc?

18. What are you looking for in the new position?

Bạn tìm kiếm điều gì ở vị trí mới?

19. What type of work environment do you like?

Loại môi trường làm việc bạn thích là gì?

20. How do you adapt yourself with new work environment?

Bạn làm thế nào để thích ứng với môi trường làm việc mới?

21. What qualities are you looking for in a boss?

Những phẩm chất gì mà bạn tìm kiếm ở một người chủ?

22. What qualities are you looking for in a leader/mentor?

Những phẩm chất gì mà bạn tìm kiếm ở một người lãnh đạo/người cố vấn?

23. What is your philosophy towards work?

Quan niệm của bạn đối với công việc là gì?

24. How would you colleague describe you?

Đồng nghiệp bạn miêu tả bạn là người như thế nào?

25. Where do you see yourself in next 3 years?

Bạn thấy mình ở đâu trong 3 năm tới? (Câu hỏi này mang ý nghĩa là bạn sẽ có trách nhiệm và tầm ảnh hưởng trong công việc như thế nào?, hơi khác với nghĩa đen)

26. How would you describe yourself?

Bạn miêu ta bản thân mình như thế nào?

27. What do you like to do in free-time at work?

Bạn thích làm gì vào thời gian rãnh ở nơi làm việc?

28. What makes you uncomfortable at work?

Điều gì làm bạn cảm thấy không thoải mái trong công việc?

29. Why should we consider hiring you?

Tại sao chúng tôi nên xem xét để thuê bạn?

30. What is your expected salary?

Mức lương mong muốn của bạn là gì?

31. Do you have any question for me?

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào cho tôi không?

32. What question do you have for me?

Câu hỏi bạn đặt ra cho tôi là gì?

 

 

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.