5 phương pháp đưa ra lời đề nghị của người bản xứ – THICHBLOG.NET

5 phương pháp đưa ra lời đề nghị của người bản xứ

I. Let’s:

Ta có thể dùng cấu trúc câu mệnh lệnh bắt đầu bằng “Let’s” (Let us) để đề nghị ai đó cùng làm một việc gì đó với mình. Ví dụ:

1. Let’s go to the cinema.
Chúng ta hãy đi xem phim đi.

2. Let’s go home. Mom is waiting for us.
Chúng ta hãy về nhà thôi. Mẹ đang đợi chúng ta đấy.

II. What about…?/ How about…?
 Ta cũng có thể đưa ra gợi ý làm một việc gì đó với cấu trúc câu hỏi “What about…?/ How about…?”. Ví dụ:

3. What about going out for a walk?
Ra ngoài đi dạo chút nhé?

4. What about a glass of beer?
Một ly bia nha?

5. How about going out for lunch?
Ra ngoài ăn cơm trưa được không?

III. Why not…/ Why don’t?

Ngoài ra, có thể gợi ý hay lịch sự đề nghị người đối diện làm một việc gì đó bằng câu hỏi với “Why not…/ Why don’t?”. Ví dụ:

6. Why not have a bath?
Sao không đi tắm?

7. Why don’t we play soccer in the rain?
Tại sao chúng ta không chơi đá bóng dưới trời mưa nhỉ?

IV. Do you mind/ Would you mind

Đưa ra lời đề nghị với cấu trúc “Do you mind/ Would you mind” cũng là một trong những cách rất hay được sử dụng. Ví dụ:

8. Would/ Do you mind helping me for a few minutes?
Bạn có thể giúp tôi ít phút được không?

9. Would/ Do you mind not smoking? Please don’t smoke.
Xin đừng hút thuốc.

10. Would/ Do you mind opening the window? Please open the window.
Phiền bạn mở hộ tôi cửa sổ./ Vui lòng mở hộ tôi cửa sổ.

V. “Do you mind/ Would you mind” kết hợp với dạng “If”

Để hỏi xin phép một cách lịch sự trong tiếng Anh ta thường dùng cấu trúc dạng “If’. “Would you mind” có phần lịch sự hơn “Do you mind” nhưng đều được dùng với ý nghĩa trang trọng . Ví dụ:

11. Do you mind if I smoke?
Anh có phiền không nếu tôi hút thuốc?

12. Would you mind if I opened the window?
Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ?

13. Do you mind if I look at your paper?
Bạn có phiền không nếu tôi xem tờ báo của bạn?

14. Would you mind if I used your handphone?
Bạn có phiền không nếu tôi dùng điện thoại di động của bạn?

_TOPICA Native_

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.