6 Mẫu Câu Chúc Mừng – THICHBLOG

6 Mẫu Câu Chúc Mừng

1. Congratulations!
Chúc mừng!

2. May I congratulate you again on your excellent performance.
Tôi muốn chúc mừng bạn một lần nữa với sự thể hiện xuất sắc của bạn.

3. This is another good beginning. May you be richly blessed with a successful new year.
Thế là lại đến một khởi đầu mới. Chúc bạn thành công trong năm mới.

4. Let me congratulate you on your new job.
Cho phép tôi được chúc mừng bạn với vị trí công việc mới.

5. Let me offer you my congratulations on your success.
Cho phép tôi gửi đến bạn lời chúc mừng với thành công của bạn.

6. Let me be the first to congratulate you on your wise decision.
Hãy cho tôi là người đầu tiên được chúc mừng bạn về quyết định sáng suốt đó.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.