8 câu nói truyền cảm hứng của Anthony Bourdain – THICHBLOG

8 câu nói truyền cảm hứng của Anthony Bourdain

Anthony Bourdain là một đầu bếp nổi tiếng, nhà văn tài hoa cũng như ngôi sao truyền hình được rất nhiều người yêu mến. Trong cuộc đời của mình, ông có nhiều câu nói ý nghĩa rất đáng suy ngẫm. Chúng ta cùng điểm lại trong bài học dưới đây nhé:

1. I always entertain the notion that I’m wrong, or that I’ll have to revise my opinion. Most of the time that feels good; sometimes it really hurts and is embarrassing.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f2f2″ expand_text=”Xem lời dịch” collapse_text=”Show Less” ]

Tôi luôn sẵn sàng chấp nhận ý kiến rằng tôi sai, hoặc tôi sẽ xem lại những quan niệm của mình. Hầu hết tôi đều cảm thấy điều ấy rất tốt; nhưng đôi khi cũng thật đau đớn và xấu hổ.

[/bg_collapse]

 2. To be treated well in places where you don’t expect to be treated well, to find things in common with people you thought previously you had very, very little in common with, that can’t be a bad thing.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f2f2″ expand_text=”Xem lời dịch” collapse_text=”Show Less” ]

Được đối xử tử tế ở những nơi mà bạn không hy vọng được đối xử tốt, tìm thấy những điểm chung với những người mà trước đó bạn từng nghĩ rất khác bạn, đó không hề là điều tồi tệ.

[/bg_collapse]

 3. I would like to see people more aware of where their food comes from. I would like to see small farmers empowered.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f2f2″ expand_text=”Xem lời dịch” collapse_text=”Show Less” ]

Tôi mong muốn mọi người nhận thức tốt hơn nữa về việc thức ăn từ đâu mà có. Tôi muốn cho thấy những người nông dân nhỏ bé kia đã quyền lực thế nào.

[/bg_collapse]

 4. Bad food is made without pride, by cooks who have no pride, and no love. Bad food is made by chefs who are indifferent, or who are trying to be everything to everybody, who are trying to please everyone… Bad food is fake food… food that shows fear and lack of confidence in people’s ability to discern or to make decisions about their lives.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f2f2″ expand_text=”Xem lời dịch” collapse_text=”Show Less” ]

Thức ăn tồi được tạo ra bởi  người không có niềm kiêu hãnh, bởi người đầu bếp không có niềm tự hào hay tình yêu dành cho nó. Món ăn tồi được tạo ra bởi người đầu bếp không có tâm, hoặc đang cố gắng làm mọi thứ vừa lòng mọi người hay người đang cố gắng làm hài lòng người khác…Thức ăn tồi là đồ giả…đồ ăn cho thấy nỗi sợ hãi và sự thiếu tự tin trong khả năng nhận thức và khả năng ra quyết định về cuộc đời của họ.

[/bg_collapse]

 5. You learn a lot about someone when you share a meal together.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f2f2″ expand_text=”Xem lời dịch” collapse_text=”Show Less” ]

Bạn sẽ hiểu được rất nhiều điều về một ai đó khi bạn cùng ăn trưa với người ấy.

[/bg_collapse]

 6. Without new idea success can become stale.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f2f2″ expand_text=”Xem lời dịch” collapse_text=”Show Less” ]

Nếu không có ý tưởng mới, sẽ không có thành công.

[/bg_collapse]

 7. Skill can be taught. Character you either have or you don’t have.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f2f2″ expand_text=”Xem lời dịch” collapse_text=”Show Less” ]

Kỹ năng có thể học nhưng cá tính chỉ có thể là bạn có hoặc không có.

[/bg_collapse]

 8. I do not have a merchandise line. I don’t sell knives or apparel. Though I have been approached to endorse various products from liquor to airlines to automobiles to pharmaceuticals dozens of times, I have managed to resist the temptation.

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f7f2f2″ expand_text=”Xem lời dịch” collapse_text=”Show Less” ]

Tôi không có một dòng sản phẩm thương mại nào. Tôi không bán dao hay đồ đạc gì cả. Mặc dù tôi đã từng được mời kinh doanh rất nhiều các loại sản phẩm từ rượu cho tới hàng không, xe hơi hay dược phẩm rất nhiều lần, tôi giữ mình chống lại sự cám dỗ.

[/bg_collapse]

 _TopicaNative_

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.