Bỏ túi ngay những câu nói quen thuộc về chủ đề thời tiết vô cùng hấp dẫn và dễ học – THÍCH BLOG

Bỏ túi ngay những câu nói quen thuộc về chủ đề thời tiết vô cùng hấp dẫn và dễ học

Hỏi và cảm thán.

    •    What’s the weather like? – Thời tiết thế nào?
    •    What’s the temperature? – Trời đang bao nhiêu độ?
    •    What’s the forecast? – Dự báo thời tiết thế nào?
    •    What a beautiful day! – Hôm nay trời đẹp quá!
    •    It’s not a very nice day! – Hôm nay trời không đẹp lắm!
    •    What a miserable weather! – Thời tiết hôm nay thật tệ!

Miêu tả thông thường.

    •    It’s pouring outside – Bên ngoài trời đang mưa xối xả
    •    We had a lot of heavy rain this morning – Sáng nay trời mưa to rất lâu
    •    The weather’s fine – Trời đẹp
    •    There’s not a cloud in the sky – Trời không một gợn mây
    •    The sun’s shining – Trời đang nắng
    •    We haven’t had any rain for a fortnight – Cả nửa tháng rồi trời không hề mưa
    •    It’s 19°C (“nineteen degrees”) – Bây giờ đang là 19°C
    •    Temperatures are in the mid-20s – Bây giờ đang khoảng hơn 20 độ
    •    It’s forecast to rain – Dự báo trời sẽ mưa
    •    It’s supposed to clear up – Trời chắc là sẽ quang đãng

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 828 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.