Bỏ túi ngay những câu nói quen thuộc về chủ đề thời tiết vô cùng hấp dẫn và dễ học – THICHBLOG

Bỏ túi ngay những câu nói quen thuộc về chủ đề thời tiết vô cùng hấp dẫn và dễ học

Hỏi và cảm thán.

    •    What’s the weather like? – Thời tiết thế nào?
    •    What’s the temperature? – Trời đang bao nhiêu độ?
    •    What’s the forecast? – Dự báo thời tiết thế nào?
    •    What a beautiful day! – Hôm nay trời đẹp quá!
    •    It’s not a very nice day! – Hôm nay trời không đẹp lắm!
    •    What a miserable weather! – Thời tiết hôm nay thật tệ!

Miêu tả thông thường.

    •    It’s pouring outside – Bên ngoài trời đang mưa xối xả
    •    We had a lot of heavy rain this morning – Sáng nay trời mưa to rất lâu
    •    The weather’s fine – Trời đẹp
    •    There’s not a cloud in the sky – Trời không một gợn mây
    •    The sun’s shining – Trời đang nắng
    •    We haven’t had any rain for a fortnight – Cả nửa tháng rồi trời không hề mưa
    •    It’s 19°C (“nineteen degrees”) – Bây giờ đang là 19°C
    •    Temperatures are in the mid-20s – Bây giờ đang khoảng hơn 20 độ
    •    It’s forecast to rain – Dự báo trời sẽ mưa
    •    It’s supposed to clear up – Trời chắc là sẽ quang đãng

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 911 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.