Các Cách Khác Nhau Để Hỏi “Do you understand?” – THICHBLOG

Các Cách Khác Nhau Để Hỏi “Do you understand?”

Thông thường để kiểm tra xem người nghe đã hiểu điều mình nói hay chưa thì chúng ta sẽ dùng câu hỏi “Do you understand?”. Ngoài cách này còn nhiều khác hỏi khác, cùng xem qua danh sách các câu hỏi có thể thay thế cho “Do you understand?” sau đây:

Do you understand? Bạn hiểu không?
Do you know what I mean? Bạn hiểu ý tôi chứ?
Do you know what I’m talking about? Bạn hiểu tôi đang nói về điều gì không?
Am I making any sense? Tôi nói bạn có hiểu không?
Do you get it? Bạn hiểu chưa?
Is it clear? Đã rõ chưa?
Understand? / Got it? Hiểu không? (lên giọng cuối câu)
Do you get my point? Bạn hiểu ý tôi không?
Is there any doubt? Bạn còn khúc mắc nào không?
Did I explain that well? Tôi có giải thích rõ chưa?
I hope I’ve explained myself well. Tôi hy vọng tôi đã nói rõ.
Does that make any sense? Bạn có hiểu được tôi nói gì không?
You know what I’m saying?

 

Bạn biết tôi đang nói gì chứ? (lên giọng cuối câu)
Do you see? Bạn hiểu chứ?
Do you get the message? Bạn có hiểu đại ý không?
Do you see what I mean? Bạn có hiểu ý tôi không?
Are you following me? Bạn vẫn theo kịp ý tôi chứ?
Are you with me on this? Bạn đồng ý chứ?
You’re with me right? Bạn đồng ý với tôi chứ?
Do you see where I’m coming from? Bạn có hiểu quan điểm của tôi không?
I hope I am getting my point across. Tôi mong là tôi nói rõ ý của mình rồi.
Do you hear what I’m saying? Bạn có nghe được điều tôi đang nói không?
Am I getting my point across? Tôi nói có rõ ý của mình chưa?
You get what I am saying, right? Bạn hiểu điều tôi đang nói đúng không?
Get my drift? Hiểu ý tôi chứ?

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.