Cách đáp lại lời xin lỗi trong tiếng Anh – THICHBLOG

Cách đáp lại lời xin lỗi trong tiếng Anh

1. It doesn’t matter: Chuyện đó không có gì quan trọng đâu
2. Don’t apologize: Không cần phải xin lỗi đâu
3. That’s all right: Ổn thôi
4. It’s okay: Không sao
5. Don’t mention it: Không sao đâu
6. Never mind: Đừng bận tâm
7. No worries: Đừng lo gì nhé
8. I quite understand: Tôi thông cảm mà/ Tôi hiểu mà
9. Don’t worry about it: Đừng lo lắng về chuyện đó
10. You couldn’t help it: Bạn cũng chẳng thể làm khác mà
11.Forget about it: Quên chuyện ấy đi
12. No harm done: Chẳng phiền gì đâu
13. It’s fine: Ổn thôi
14. Please don’t let it happen again: Làm ơn đừng lặp lại chuyện này
15. No problem!: Không vấn đề gì
16. Apology accepted: Tôi tha lỗi cho bạn/ Lời xin lỗi được chấp nhận
17. It’s not your fault : Đó không phải là lỗi của bạn
18. Please don’t blame yourself:  Xin đừng tự trách bản thân mình
19. That’s/ It’s really not necessary:  Bạn không cần thiết phải xin lỗi
20. It’s really of no importance:  Điều đó thật sự không quan trọng
21. It’s nothing too serious:  Không cần quá nghiêm trọng về chuyện này

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.