Học nhanh 10 phút, tự tin giao tiếp KINH DOANH – THÍCH BLOG

Học nhanh 10 phút, tự tin giao tiếp KINH DOANH

Các mẫu câu giới thiệu bản thân

Glad to meet you: Rất vui được gặp anh/chị.

I’m the sales reps of the company: Tôi là nhân viên bán hàng của công ty.

How do you do! I am in charge for the sales in New York: Chào ông! Tôi là người phụ trách bán hàng ở New York.

Let me introduce my colleages to you: Cho phép tôi được giới thiệu các đồng nghiệp với ông.

Các mẫu câu hẹn gặp

I am glad to finally get hold of you: Tôi rất vui vì cuối cùng cũng liên lạc được với ông.

Is there any possibility we can move the meeting to Friday?: Chúng ta có thể dời cuộc gặp đến thứ năm được không?

May I leave the message?: Tôi có thể để lại tin nhắn không?

I’m afraid he is not available now: Tôi e rằng ông ấy không rảnh vào lúc này.

Các mẫu câu khi thăm đối tác

I hope to visit your office: Tôi hy vọng được tham quan văn phòng của ông.

You are welcomed to visit our company: Chúng tôi đón chào ông đến thăm công ty.

How long have your company been established?: Công ty ông được thành lập bao lâu?

How many employees do you have?: Ông thuê bao nhiêu nhân viên?.

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 828 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.