Hỏi đường thật đơn giản – THICHBLOG

Hỏi đường thật đơn giản

KHI HỎI ĐƯỜNG

1/ Excuse me, could you tell me how to get to The Old Quarter?
Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường tới khu Phố Cổ được không?

2/ Excuse me, do you know where the … is?
Xin lỗi, bạn có biết khu Phố Cổ ở đâu không?

3/ Excuse me, I’m looking for …
Xin lỗi, tôi đang tìm khu Phố Cổ

4/ Are we on the right road for The Old Quarter?
Chúng tôi có đang đi đúng đường đến khu Phố Cổ không?

5/ Is this the right way for The Old Quarter?
Đây có phải là đường đến khu Phố Cổ không?

KHI CHỈ ĐƯỜNG

1/ It’s this way.
Đây là lối này đây

2/ You’re going in the wrong direction.
Bạn đi nhầm đường rồi.

3/ You should take this road.
Bạn nên đi đường này.

4/ Take the first on the left.
Rẽ ở ngã rẽ đầu tiên bên trái

5/ Continue straight ahead for about 2 km.
Cứ đi thẳng về phía trước khoảng 2 km.

Nguồn: TOPICA Native

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 911 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.