Khởi Động Ngày Mới Sảng Khoái Với Những Câu Tiếng Anh Đầy Sáng Tạo – THICHBLOG

Khởi Động Ngày Mới Sảng Khoái Với Những Câu Tiếng Anh Đầy Sáng Tạo

1. Rise and shine!
Dậy thôi nào!

2. Wakey-wakey!
Thức dậy thôi!

3. Good morning, sunshine!
Chúc buổi sáng tốt lành, ánh nắng của em!

4. Good morning, my sweet!
Chúc em yêu buổi sáng vui vẻ!

5. Mornin’ mi Amigo! (Male)
Chào buổi sáng! (Nói với người con trai)

6. Mornin’ mi Amiga! (Female)
Chào buổi sáng! (Nói với người con gái)

7. One, two, good morning to you! Three, four, I love you more!
Một, hai, chào buổi sáng con yêu. Ba, bốn, mẹ yêu con nhiều hơn thế!

8. Good day to you!
Chúc bạn một ngày thật tốt lành!

9. Morning! How’s it going?
Chào buổi sáng! Mọi chuyện thế nào rồi?

10. You know my favorite time of day is? When I get to say “Hi” to you!
Bạn biết khoảng thời gian ưa thích của tôi là gì không? Đó là lúc nói: “Xin chào” với bạn!

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.