MẪU CÂU BIỂU LỘ TỨC GIẬN TRONG TIẾNG ANH – THICHBLOG

MẪU CÂU BIỂU LỘ TỨC GIẬN TRONG TIẾNG ANH

Up yours! :Đồ dở hơi!
Nonsense! :Vô lý!
Don’t be such an ass :Đừng có ngu quá chứ !
Are you an airhead ? :Không tự suy nghĩ được à
Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to hell..): Biến đi!
That’s it! I can’t put up with it! :Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!
You idiot!( What a jerk!) :Đồ ngu ngốc !
Damn it! :Mẹ kiếp!
Go away! I want to be left alone! :Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình.
Shut up , and go away! :Câm mồm và biến đi!
Keep your mouth out of my business! :Đừng chõ mõm vào chuyện của người khác!
Keep your nose out of my business! :Đừng chõ mũi vào chuyện của tôi !
Wanna die? :Muốn chết à ?
What do you want? :Mày muốn gì ?
Get away from me! :Hãy tránh xa tôi ra !
I can’t take you any more! :Tao chịu hết nỗi mày rồi
You asked for it :Do tự anh chuốc lấy
Shut up! :Im miệng đi!
You’re crazy! :Cô điên rồi !
Who you think you are? :Bạn tưởng bạn là ai ?
I don’t want to see your face! :Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
Get out of my face. :Cút ngay khỏi mặt tao
Don’t bother me. :Đừng quấy rầy/ nhĩu tôi
You piss me off :Anh làm tôi tức chết rồi
You have a lot of nerve :Mặt mày cũng dày thật
Do you know what time it is? :Mày có biết mày giờ rối không?
Who says? Ai nói thế ?
Don’t look at me like that :Đừng nhìn tôi như thế
That’s your problem :Đó là chuyện của mày
I don’t want to hear it :Tôi không muốn nghe
Get off my back :Đừng lôi thôi nữa
Who do you think you’re talking to? :Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?
What a stupid idiot! :Đúng là đồ ngốc
That’s terrible :Gay go thật
Can’t you do anything right? :Thím không làm được ra trò gì sao ?

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.