Mẫu câu chào hỏi mở đầu câu chuyện – THICHBLOG

Mẫu câu chào hỏi mở đầu câu chuyện

1. Good morning! Nice to meet you!

Xin chào! Rất vui được gặp anh!

2. Hi, Jane. How are you doing this morning?
Chào Jane, sáng nay cô thấy thế nào?

3. Good morning. Are you the new secretary?
Xin chào. Cô là thư ký mới đúng không?

4. Welcome to TOPICA, Susan. My name is Linh. I’ll show you around.
Chào mừng cô đến với công ty TOPICA, Susan ạ. Tên tôi là Linh. Tôi sẽ dẫn cô đi quanh đây nhé.

5. What name shall I say?
Tôi phải xưng hô với ông như thế nào?6. Thank you. I’m delighted to be working here, Ms.Buchwald.
Cảm ơn, tôi rất vui được làm việc ở đây, cô Buchwald.7. Hi there, my name is Terry. You’re new around here, huh?
Xin chào, tên tôi là Terry. Anh là người mới ở đây phải không?

8. Good morning. May I introduce myself? My name’s Peter King and I’m new here.
Chào buổi sáng. Tôi có thể tự giới thiệu một chút không? Tên tôi là Peter King và là người mới ở đây.

_TOPICA Native_

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.