Mẫu câu giao tiếp khi đi taxi – Tiếng Anh du lịch – THICHBLOG

Mẫu câu giao tiếp khi đi taxi – Tiếng Anh du lịch

1. Good morning. Hanoi Taxi. May I help you?
Xin chào, hãng taxi Hà Nội đây. Tôi có thể giúp gì cho ông ạ.

2. Yes, can you send a Taxi to 312 Nguyen Trai street?
Vâng, xin cô điều một xe đến số 312 đường Nguyễn Trãi nhé?

3. Yes, right away. May I have your name, please?
Vâng, có ngay. Xin ông vui lòng cho biết tên?

4. John Saul.
John Saul.

5. OK, Mr Saul. We will be there in ten minutes.
Được rồi ông Saul. Chúng tôi sẽ đến trong mười phút.

6. Are you John?
Ông có phải là ông John không ạ?

7. Yes, I am.
Vâng.

8. Where do you want to go, please?
Anh muốn đi đâu?

9. I’d like to go to the Da Huong Restaurant. What is the approximate fare?
Tôi muốn đi đến khách sạn Dạ Hương. Giá xe khoảng chừng bao nhiêu vậy?

10. No more than 5 dollars.
Không hơn 5 đô đâu ạ.

11. Ok, let’s start at once.
Được, chúng ta hãy khởi hành thôi.

12. Sure, step in, please.
Vâng, xin mời ông lên xe ạ.

13. I’m pressed for time. Could you speed up a bit?
Tôi không có nhiều thời gian, anh có thể chạy nhanh hơn một chút được không?

14. I’m sorry, we are not allowed to overtake this road.
Tôi xin lỗi, chúng ta không được phép đi đường này.

15. But I’ll be late.
Nhưng tôi sẽ muộn mất.

16. Don’t worry, sir. We’ll make it if the road are not crowded?
Ông đừng lo. Chúng ta sẽ kịp lúc nếu các con đường không đông đúc.

_TOPICA Native_

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.