Mẫu câu rủ đi ăn trưa và kết thúc câu chuyện trong tiếng Anh – THÍCH BLOG