Mẫu câu rủ đi ăn trưa và kết thúc câu chuyện trong tiếng Anh – THICHBLOG

Mẫu câu rủ đi ăn trưa và kết thúc câu chuyện trong tiếng Anh

1. Thank you! I’m new, so I want to be received your help for  work.
Cảm ơn anh! Tôi là nhân viên mới, vì vậy tôi muốn được nhận sự giúp đỡ của anh trong công việc.

2. Where are you going to have lunch?
Cô có dự định ăn trưa ở đâu chưa?

3. You can have lunch at Cafe on 13th floor or go out with me.
Cô có thể ăn trưa tại Cafe tầng 13 hoặc ra ngoài cùng tôi.

4. I don’t have any plan for lunch . Could you suggest me some places?
Tôi chưa có bất kỳ kế hoạch ăn trưa nào. Anh có thể gợi ý cho tôi vài địa điểm được không?

5. Have a good working day!
Chúc anh một ngày làm việc tốt lành!

6. See you at 11:30 a.m in front of gate.
Hẹn cô vào lúc 11:30 trước cổng nhé.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 909 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.