Một số mẫu câu tiếng Anh trong các tình huống khẩn cấp – THICHBLOG

Một số mẫu câu tiếng Anh trong các tình huống khẩn cấp

Tình huống khẩn cấp về y tế

1. Please help me!: Hãy giúp tôi với! (Các trường hợp cấp cứu y tế!)
2. Call an ambulance!: Gọi xe cấp cứu mau!
3. I need a doctor: Tôi cần một bác sĩ.
4. There’s been an accident: Một tai nạn đã xảy ra.
5. I’ve cut/ burnt myself.: Tôi vừa tự cắt/ bị bỏng.

Tình huống khẩn cấp về tội phạm

6. Stop, thief!: Tên trộm kia, dừng lại!
7. Call the police!: Hãy gọi cảnh sát mau!
8. My wallet has been stolen: Tôi vừa bị mất ví.
9. I’d like to report a theft: Tôi muốn báo về 1 vụ mất trộm.
10. I’ve been mugged/ attacked: Tôi vừa bị mất cắp/ tấn công.
Tình huống khẩn cấp khác

1. Help!/ Help me!: Cứu tôi với !
2. Be careful!: Cẩn thận!
3. Look out!/ Watch out!: Cẩn thận!
4. Hurry up!: Nhanh lên!
5. Are you/ everyone ok?: Bạn/ Mọi người có ổn không?

Nguồn: Topica

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.