Những cách để trả lời “How are you?” – THICHBLOG

Những cách để trả lời “How are you?”

Khi bạn trong trạng thái rất tốt

Very well, thanks. (And you?)
Rất tuyệt, cảm ơn cậu. (Còn cậu?)

Pretty fair.
Rất tuyệt.

I’m on the top of the world.
Mình đang rất sung sướng đây.

I’m AWAP. (as well as possible).
Tốt nhất có thể.

Getting stronger.
Đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Better yesterday but not as good as I will be tomorrow.
Tốt hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai.

I’m feeling really grateful for this beautiful day.
Tôi cảm thấy rất tuyệt cho ngày tuyệt đẹp hôm nay.

Can’t complain.
Không chê vào đâu được.

Getting stronger.
Đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi bạn trong trạng thái bình thường, không có gì đặc biệt

I’m alright.
Tôi bình thường.

Not my best day, but not my worst day either.
Không phải ngày tốt nhất, cũng không phải ngày tệ nhất của tôi.

I’m still alive.
Tôi vẫn sống sót.

Not giving up.
Vẫn đang cố gắng.

Improving.
Đang tiến triển.

Khi bạn trong trạng thái không tốt lắm:

Really bad.
Rất tệ.

I’m not on a good mood.
Không được tốt lắm.

I get knocked down, but I’ll get up again.
Tôi đang bị xuống tinh thần đây, nhưng rồi sẽ tốt trở lại thôi.

You can’t know pleasure without pain, right?
Cậu không thể biết đến niềm vui mà không có đau khổ đúng không?

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 911 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.