Những cách nói “No problem” – THICHBLOG

Những cách nói “No problem”

Certainly : Chắc chắn rồi.
Of course : Đương nhiên rồi.
You’re welcome : Không có gì.
That’s absolutely fine : Mọi thứ rất ổn.
Don’t mention it : Đừng nhắc đến việc đó, không có gì đâu.
It’s my pleasure : Đó là niềm vinh hạnh của tôi
Sure thing : Chắc chắn rồi.
No sweat : Không có gì đáng kể mà
No worries : Đừng bận tâm.
No probs : Không có gì đâu.
It’s nothing : Có gì đáng kể đâu.
Cool : Ổn mà.
It’s all gravy : Mọi chuyện đều ổn
You’re very welcome : Không có gì đâu.

Cách sử dụng
“No problem” là một cách nói hơi thiếu thân mật so với khi chúng ta nói: “You’re welcome”
Nó có nghĩa là: “Tôi có thể làm được điều đó” và chúng ta hiểu là: “Nó dễ thôi và tôi có thể làm nó mà không có chướng ngại gì.”
Một trường hợp khác mà chúng ta có thể sử dụng câu nói đó là khi chúng ta đáp lại sự hối tiếc của ai đó đã không nói lời cảm ơn hay xin lỗi mà đáng lẽ ra họ nên thể hiện.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 911 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.