Những Cách Nói Xin Lỗi Trong Tiếng Anh – THICHBLOG

Những Cách Nói Xin Lỗi Trong Tiếng Anh

Cách nói xin lỗi thông dụng nhất là “sorry/ I am sorry!”, ngoài ra khi nói nên thay đổi để tránh nhàm chán và sau đây là một vài cách chúng ta để áp dụng để nâng cao kỹ năng nói:

Sorry about that. – Xin lỗi về điều đó.

Oh, my bad. – oh, lỗi của tôi.

I’m extremely sorry – Tôi vô cùng xin lỗi.

Oh, I’m awfully sorry – Oh, tôi hết sức xin lỗi

I’m very sorry. I didn’t realize… – Tôi rất xin lỗi. Tôi đã không nhận ra…

I just don’t know what to say. – Tôi không biết phải nói gì nữa.

I sincerely apologize for any problem I have may caused. – Tôi thành thật xin lỗi cho những chuyện tôi đã gây ra.

I take full responsibility for my actions. – Tôi nhận tất cả trách nhiệm cho những hành động của mình.

I’m not exactly sure how to put this, but….. – Tôi thật không biết nói chuyện này như thế nào, nhưng…

I owe you an apology. – Tôi nợ bạn một lời xin lỗi.

I’ve got to apologize for… – Tôi phải xin lỗi…..

This isn’t easy to explain, but… – điều này thật không dễ dàng để giải thích, nhưng…

I can’t tell you how sorry I am! – Tôi không biết phải xin lỗi bạn như thế nào.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.