Những câu nói truyền cảm hứng hoàn thành năm 2019 – THICHBLOG

Những câu nói truyền cảm hứng hoàn thành năm 2019

1. If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream.
Nếu bạn chợp mắt vào lúc này, bạn sẽ mơ. Nếu bạn bắt đầu việc học ngay bây giờ, bạn sẽ biến giấc mơ ấy thành sự thật.

2. When you think it’s too late, the truth is, it’s still early
Khi bạn nghĩ mọi chuyện đã quá muộn, thật ra vẫn còn rất sớm.

3. The pain of studying is only temporary. But the pain of not knowing – ignorance – is forever.
Nỗi mệt nhọc trong việc học hành chỉ là nhất thời. Nhưng nỗi đau vì thiếu kiến thức và thờ ơ sẽ kéo dài mãi mãi.

4. Studying is not about time. It’s about effort.
Vấn đề của việc học không phải là thời gian mà là sự nỗ lực.

5. Life is not all about studying. But if you can’t even conquer this little part of life, then what else can you possibly do?
Cuộc sống không chỉ xoay quanh việc học. Nhưng nếu bạn thậm chí không thể đánh bại việc nhỏ nhặt này, thì bạn còn có thể làm được việc gì nữa?

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 911 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.