Quy tắc nói Ngày, Tháng, Năm trong tiếng Anh – THICHBLOG.NET

Quy tắc nói Ngày, Tháng, Năm trong tiếng Anh

1. Khi nói vào thứ mấy, phải dùng giới từ ON đằng trước thứ.
Ví dụ:
On Sunday, I stay at home.

Vào ngày chủ nhật, tôi ở nhà.
I don’t go school on Saturday.
Tôi không tới trường vào thứ bảy.
2. Khi nói vào tháng mấy, phải dùng giới từ IN đằng trước tháng.
Ví dụ:
In September, students go back to school after their summer vacation.

Vào tháng chín, học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè.
I will come to Hanoi in March.
Tôi sẽ tới Hà Nội vào thứ ba.
3. Khi nói ngày trong tháng, chỉ cần dùng số thứ tự tương ứng với ngày muốn nói, nhưng phải thêm THE trước nó.
Ví dụ:
September the third =
ngày 3 tháng 9.
Khi viết, có thể viết September 3rd.
We are going to have a meeting on May 2nd.
Chúng ta sẽ có một cuộc họp vào ngày 2/5.
4. Nếu muốn nói ngày âm lịch, chỉ cần thêm cụm từ ON THE LUNAR CALENDAR đằng sau.
Ví dụ:
August 15th  on the Lunar Calendar is the Middle-Autumn Festival.

15 tháng 8 âm lịch là ngày tết Trung Thu.
March 10th on the Lunar Calander is the Hung Kings Commemorations.
Ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ tổ Hùng Vương.
5. Khi nói vào ngày nào trong tháng, phải dùng giới từ ON trước ngày.
Ví dụ:
On the 4th of July, the Americans celebrate their Independence Day.

Vào ngày 4 tháng 7, người Mỹ ăn mừng ngày Quốc Khánh của họ.
My mother will visit me on the 20th of June.
Mẹ của tôi sẽ tới thăm tôi vào ngày 20 tháng 6.
6. Khi nói vào mùa nào, ta dùng giới từ IN.
Ví dụ:
It always snows in winter here.

Ở đây luôn có tuyết rơi vào mùa đông.
I like swimming in the summer.
Tôi thích đi bơi vào mùa hè.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.