Quy Trình Viết Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh – THICHBLOG

Quy Trình Viết Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh

I. Phần mở đầu:
1. Dear Sir/ Madam, Dear Mr/ Mrs (Name)…
Kính gửi Ông/ Bà (tên của người nhận)…

II. Lý do của bức thư
2. I am writing to express my interest in the position of…
Tôi viết thư này để bày tỏ sự quan tâm của mình tới vị trí…

3. I wish to apply for the position of…
Tôi mong muốn được ứng tuyển vào vị trí…

4. I am writing in reponse for your advertisement for…
Tôi viết thư này hồi đáp lại theo quảng cáo tuyển dụng của Ông/bà đối vị trí…
5. I am writing to enquire as to whether there are any vacancies…
Tôi viết thư này để hỏi xem có vị trí nào còn đang tuyển dụng không…

III. Giới thiệu bản thân bạn
6. I am currently working as…/ I’m currently studying…
Tôi hiện đang làm…/ đang học…

7. At present, I’m working for…where I am responsible for…
Hiện nay, tôi đang làm việc cho… phụ trách công việc…

8. I have been working in my current position for the past… (time)
Tôi đã làm công việc hiện tại được… (thời gian kinh nghiệm của bạn)

IV. Giới thiệu về quá trình học tập và kinh nghiệm của bạn
9. I graduated from A,B,C University with a degree/ master degree in…
Tôi tốt nghiệp Đại học A,B,C với bằng cử nhân lĩnh vực…

10. The nature of my studies has prepared me well for a position such as this one.
Ngành học của tôi đã trang bị cho tôi kiến thức rất tốt đối với vị trí này.

11. As you can see in my CV, I have worked… and gained experience…
Như Ông/ Bà đã thấy trong CV của tôi, tôi đã làm công việc… và đã có kinh nghiệm…

12. My mother tongue is Vietnamese and I am fluent in both English and German.
Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Việt và tôi cũng thành thạo tiếng Anh và tiếng Đức.

V. Hãy nói vì sao bạn là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí này
13. I feel I am suitable for this role as I have a great deal of experience in…
Tôi cảm thấy bản thân mình phù hợp với vị trí này bởi vì tôi có rất nhiều kinh nghiệm về…

14. I consider myself to be a friendly, efficient and enthusiastic worker…
Tôi tự đánh giá mình là một nhân viên thân thiện, hiệu quả và đầy nhiệt huyết…

15. I believe I would be the ideal candidate based on the fact that I…
Tôi tin rằng tôi sẽ là một ứng viên lý tưởng trên thực tế là tôi…

16. I am very keen to work for an ambitious company such as yours.
Tôi rất mong muốn được làm việc cho một công ty đầy triển vọng như của Ông/Bà.

VI. Phần kết thư
17. Thank you for taking time to consider my application.
Cảm ơn Ông/bà vì đã dành thời gian đọc thư ứng tuyển của tôi.

18. I am available for contact and/or interview at anytime.
Tôi sẵn sàng để liên hệ hoặc phỏng vấn vào bất kỳ lúc nào.

19. If you wish to contact me, you can do so on (your phone number).
Nếu Ông/bà muốn liên hệ với tôi thì có thể liên hệ theo số…

20. Should you require further information, do not hesitate to contact me.
Nếu Ông/bà muốn biết thêm thông tin, xin đừng ngần ngại liên hệ với tôi.

21. Please see CV attached (emails)/enclosed (letters).
Xin hãy xem CV đính kèm (nếu viết email)/gửi kèm (nếu viết thư).

VII. Cuối thư đừng quên kết lại bằng:
22. Look forward to hearing from you.
Tôi mong chờ phản hồi của Ông/ Bà.

23. Your sincerely!
Thân (trường hợp bạn đã biết tên người nhận và viết “Dear Mr/ Mrs” ở đầu thư)

24. Your faithfully!
Trân trọng (trường hợp trang trọng, bạn đã xưng hô “Dear Sir/ Madam” ở đầu thư)

 

_TopicaNative_

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.