Tên Các Môn Học Bằng Tiếng Anh – THICHBLOG

Tên Các Môn Học Bằng Tiếng Anh

Mathematics (Maths) Toán
Physics Vật Lý
Chemistry  Hoá học
Biology Sinh Học
Geography Địa Lý
Information Technology Công nghệ thông tin
Fine Art Mỹ thuật
Literature Văn học
History Lịch sử
Engineering Kỹ thuật
Informatics Tin học
Technology Công nghệ
Politics Chính trị học
Psychology Tâm lý học
Music Nhạc
Craft Thủ công
Astronomy Thiên văn học
Economics Kinh tế học
Social Science Khoa học xã hội
Foreign language Ngoại ngữ
Physical Education Giáo dục thể chất
Religious Education Giáo dục tôn giáo
Philosophy Triết học

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 909 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.