Thời tiết đẹp, cuối tuần và Tiếng Anh – THICHBLOG

Thời tiết đẹp, cuối tuần và Tiếng Anh

1/ Hỏi về thời tiết nói chung

Để hỏi về thời tiết nói chung, bạn có thể sử dụng 2 mẫu câu sau:

How’s the weather?
Thời tiết hiện tại thế nào?

What’s the weather like?
Thời tiết đang thế nào nhỉ?

2/ Hỏi về nhiệt độ

Bên cạnh việc hỏi về tình trạng thời tiết chung chung, bạn cũng có thể hỏi về nhiệt độ cụ thể ở một nơi nào đó bằng mẫu câu hỏi sau:

What’s the temperature? 
Nhiệt độ hiện đang là bao nhiêu?

What temperature do you think it is?
Bạn nghĩ hiện tại trời đang bao nhiêu độ?

3/ Hỏi về thời tiết ở một địa điểm nhất định

Để hỏi về thời tiết ở một địa điểm, thành phố hoặc quốc gia cụ thể, bạn sử dụng mẫu câu hỏi:

What’s the weather like in + địa điểm cụ thể (thành phố, quốc gia)?
Thời tiết ở _______ như thế nào?

How’s the weather in + địa điểm cụ thể (thành phố, quốc gia)?
Thời tiết ở _______ như thế nào?

What’s the weather like in New York?
Thời tiết ở New York thế nào?

How’s the weather in Hanoi?
Thời tiết ở Hà Nội ra sao?

4/ Mẫu câu giao tiếp về thời tiết

A: How the wether there today?
Thời tiết hôm nay thế nào? 

B: It’s really cold. The sky is cloudy.
Trời rất lạnh và nhiều mây.

A: Awful weather, isn’t it? Think it’s gonna be better in the afternoon?
Thời tiết tệ nhỉ? Cậu có nghĩ nó sẽ tốt hơn vào chiều nay không? 

B: I don’t think so. What’s the temperature?
Mình không nghĩ vậy. Nhiệt độ bây giờ thế nào?

A: It’s about 15 degrees now, it’s colder than yesterday.
Khoảng 15 độ, lạnh hơn hôm qua. 

B: Have you heard what the wether is going to be like tomorrow?
Cậu nghe gì về thời tiết ngày mai chưa?

A: No, I haven’t.
Không, mình chưa. 

_TOPICA Native_

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 911 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.