7 Câu Chào Hỏi Cơ Bản Trong Tiếng Nhật – THICHBLOG

7 Câu Chào Hỏi Cơ Bản Trong Tiếng Nhật

7 cách chào cơ bản nhất khi bắt đầu học tiếng Nhật:

おはよう ございます。Chào Buổi Sáng

こんにちは。Chào Buổi Trưa

こんばんは。Chào Buổi Tối

おやすみなさい。Chúc Ngủ Ngon (Chào trước khi đi ngủ)

じゃあ、またね。Chào tạm biệt  (trong buổi tiệc)

さようなら。Chào Tạm Biệt

バイバイ。Tạm biệt (dùng với những người bạn thân thiết, trong những tình huống không trang trọng)

 

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.