KHOÁ HỌC FULL-STACK TESTER – THICHBLOG

KHOÁ HỌC FULL-STACK TESTER

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành phần mềm theo mô hình Agile. Đòi hỏi tester sở hữu nhiều kỹ năng hơn về manual testing lẫn automation testing để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong ngành kiểm thử.

Và khoá học này ra đời với mục đích giúp tester trang bị cho mình những kỹ năng về manual lẫn auto để sẵn sàng làm việc trong bất kỳ dự án nào.

KHOÁ HỌC NÀY DÀNH CHO AI?

Bạn là manual tester muốn trang bị kiến thức automation testing?

Bạn là automatoion tester muốn trang bị kiến thức manual testing?

Bạn muốn trang bị kiến thức nền để trở thành kiểm thử viên phần mềm chuyên nghiệp?

NỘI DUNG KHOÁ HỌC: