Báo cáo tổng quan về kiểm thử tự động (automation test) – Một cái nhìn cơ bản về tương lai của kiểm thử – THICHBLOG.NET

Báo cáo tổng quan về kiểm thử tự động (automation test) – Một cái nhìn cơ bản về tương lai của kiểm thử

Trong năm qua, bối cảnh kiểm thử phần mềm đã trải qua những thay đổi lớn do đại dịch toàn cầu gây ra buộc nhiều doanh nghiệp phải thích ứng.

Nhóm Katalon đã thực hiện một báo cáo nắm bắt trạng thái dao động của tự động hóa thử nghiệm để giúp cộng đồng điều hướng tốt hơn “bình thường mới”.

Phản ánh quan điểm của hơn 5.000 chuyên gia CNTT từ các ngành công nghiệp khác nhau trên toàn thế giới, đây là một số phát hiện chính mà bạn sẽ nhận được trong báo cáo:

  • 20 công cụ kiểm tra tự động hóa đáng tin cậy nhất.
  • Các giải pháp phù hợp nhất cho từng quy mô nhóm.
  • 5 điều quan trọng tiếp theo trong kiểm thử phần mềm cần chú ý.

Tải báo cáo tại đây:

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.