Cách gỡ bỏ plugin, feature trong Eclipse – THICHBLOG.NET

Cách gỡ bỏ plugin, feature trong Eclipse

Vào Help -> Installation Details -> Vào Installed Software và chọn software muốn gỡ bỏ.

Đối với Features và Plugin thì vào tab tương ứng, các Features và Plugin sẽ có ID tương ứng như bên dưới.

Để gở bỏ, trước tiên cần đóng Eclipse và sau đó vào thư mục cài đặt Eclipse và vào thư mục features hoặc plugin tương ứng và xóa thư mục ID tương tứng.

Sau khi đã xóa features hoặc plugins cần khởi động lại Eclipse.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.