Eclipse – Cách sửa lỗi projects không hiển thị trên Project Explorer – THICHBLOG

Eclipse – Cách sửa lỗi projects không hiển thị trên Project Explorer

Trong quá trình làm việc trên Eclipse, sẽ có lúc mình gặp vấn đềprojects không hiển thị trên Project Explorer (như hình bên dưới) mặc dù trong workspace có projects.

Sau đây là các bước để giải quyết vấn đề này:

Bước 1: Đóng Eclipse

Bước 2: Vào thư mục .metadata -> .plugins

Bước 3: Tìm thư mục org.eclipse.core.resources và đổi tên (hoặc xóa nó)

Bước 4: Mở Eclipse

Bước 5: Import projects trong Workspace theo các bước:

File -> Import -> General -> Existing Projects into Workspace

Bước 6: Tìm đến thư mục workspace trong “Select root directory”

Bước 7: “Select All” (Nếu Copy projects into workspace thì uncheck) , sau đó chọn ‘Finished’

Sau khi hoàn thành bước 7 thì các projects sẽ xuất hiện trong Eclipse như hình bên dưới:

 

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 832 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.