Excel hỗ trợ tối đa bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột?

Excel hỗ trợ tối đa bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột?

Kiến thức cần biết khi test hoặc viết test case cho các ứng dụng liên quan đến việc tạo dữ liệu/ report trong Excel.

Phiên bản Số dòng Số cột
Từ Excel 2003 trở về trước 65,536 256
Từ Excel 2007 trở về sau 1,048,576 16,384
0Shares

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 432 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of