[INFO] – 5 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM – THICHBLOG.NET

[INFO] – 5 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM

  1. Forming – Giai đoạn hình thành: Các thành viên trong nhóm gặp gỡ và tiềm hiểu/học hỏi về những cơ hội và thách thức của dự án. Giai đoạn đầu tiên đang hình thành, đó là khi các thành viên trong nhóm lần đầu tiên đến gặp nhau. Có thể coi đây là giai đoạn định hướng khi mọi người đang tìm hiểu nhau và trở nên quen thuộc.
    Giai đoạn này cũng là lúc mà các thành viên sẽ thảo luận về: mục tiêu, chiến lực của nhóm, vai trò của từng thành viên, quy định của nhóm…
  2. Storming – Giai đoạn bão táp: Giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất và cũng là giai đoạn khó khăn nhất. Và có thể xảy ra xung đột trong nhóm khi tính cách cá nhân và phong cách làm việc trong nhóm. Hiệu suất trong nhóm có thể giảm ở giai đoạn này khi các thành viên có xung đột về mục tiêu, chiến lược và vai trò. Và giai đoạn này cũng là giai đoạn hình thành những nhóm con, phân chia bè phái.
  3. Norming – Giai đoạn định mức: Khi bạn đã vượt qua cơn bão, nhóm có thể chuyển sang giai đoạn định mức. Ở giai đoạn này, các thành viên trong nhóm đã tìm ra cách làm việc cùng nhau và không còn xung đột hoặc cạnh tranh nội bộ kéo dài.
  4. Performing – Giai đoạn thể hiện: Trong giai đoạn này, mọi người trong nhóm đều có ý thức tập trung, có mục đích và sự liên kết, bất kể vai trò của họ là gì.
  5. Adjourning Giai đoạn dừng lại: Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là giai đoạn tạm hoãn hoặc dừng lại, kết thúc. Khi khối lượng công việc trở nên nhỏ hơn, các thành viên trong nhóm sẽ được luân chuyển và được giao cho một dự án mới.
(internet)

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.